Preprava osôb
a tovaru

car
09054649120905 464 912
odvezieme
vás
kamkoľvek
_______________________________________________________________________________________________________
8 miest, 4.5 m3 nákladu,
1 usmiaty vodič
0.50€/km mimo mesta
30.00
€/hodina
v meste
Stojné sa účtuje
po dohode.